Index Fungorum no. 365

Effectively published 08/06/2018 12:27:38  (ISSN 2049-2375)

Nomenclatural novelties : Zixi Wang, Bainian Sun, Fankai Sun, Jidong Wang, Junling Dong, Mingxuan Sun & Baoxia Du

Meliolinites fotanensis Z.X. Wang & B.N. Sun, sp.nov.
    IF554789
For diagnosis see Zixi Wang, Bainian Sun, Fankai Sun, Jidong Wang, Junling Dong, Mingxuan Sun & Baoxia Du, Mycologia 109(4): 681 (2017).
    Holotype Institute of Paleontology and Stratigraphy, Lanzhou University, FJZP-2017-LDGSW-020.


Meliolinites zhangpuensis Z.X. Wang & B.N. Sun, sp.nov.
    IF554790
For diagnosis see Zixi Wang, Bainian Sun, Fankai Sun, Jidong Wang, Junling Dong, Mingxuan Sun & Baoxia Du, Mycologia 109(4): 683 (2017).
    Holotype Institute of Paleontology and Stratigraphy, Lanzhou University, FJZP-2017-LDGSW-023.